Kahve İçin Hafızanız Güçlensin

Araştırmacılar, milyonlarca insanın günü daha zinde ve uyanık geçirmek için tercih ettiği kahvenin, bu canlandırıcı desteğinin yanı sıra belleği güçlendirici özelliği olduğunu açıkladı.

Psikoloji ve beyin bilim­leri uzmanı Doç. Michael Yassa ve ekibi, kafeinin insanlarda uzun dönemli hafıza üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu keşfetti. Nature Neuroscience dergisi ta­rafından yayınlanan araştırmaya göre kafein tüketildikten sonraki en az 24 saat boyunca belirli anıları güçlendiriyor. Michael Yassa,

“Kafeinin zihni güçlendirici etkileri olduğunu her zaman biliyorduk ama anıları güçlendirme ve unu­tulmaya karşı dirençli kılma üze­rindeki özel etkisi insanlarda daha önce ayrıntılı olarak hiç incelenme­ınişti. Unutmayı azaltmada kafeinin 24 saatten uzun süreli özel etkisini ilk kez raporluyoruz.”

dedi.

Belleği Güçlendiriyor

Araştırmacılar “örüntü ayrıştırma” denilen, beynin benzer olan fakat aynı olınayan öğeler arasındaki farkı tanıma yeteneğini, daha derin bel­lekte tutma düzeyini yansıttığını belirttiler.

Yassa, “Eğer benzer öğeleri kullanmadan, standart bir tanıma belleği çalışması yürütsey­dik, kafeinin hafıza üzerine etkisi ile ilgili herhangi bir etki bula­mayabilirdik. Fakat bu öğeleri kul­lanmak beynin örüntü ayrıştırma dediğimiz daha zor bir ayrım yapmasını gerektiriyor ki bizim çalışmamızda bu kafeinle bu ayrıştırma yeteneğinin güçlendiği görülüyor.”

Kafein Etkisi

Şimdiye dek kafeinin uzun dönemli hafıza üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenmemişti. Yapılan birkaç çalışmada genel fikir birliği, kafeinin uzun dönemli hafıza üze­rinde çok az ya da etkisi olmadığı yönündeydi. Bu araştırma önceki deneylerden farklı çünkü katılımcılar kafein tabletlerini ancak imgeleri inceledikten ve ezberlemeye çalıştıktan sonra aldılar.

Michael Yassa bu farkı şu sözlerle özetledi: “Önce­ki çalışmaların neredeyse tümünde kafein katılımcılara test öncesinde verilmişti. Bu nedenle bir güçlenme varsa da bunun kafeinin dikkat, uyanıklık, odak veya diğer faktörler üzerindeki etkisi nedeniyle mi olduğu net değildi. Kafeini testten sonra vererek, tüm bu etkileri ortadan kaldırıyor ve bir güçlenme varsa bunun başka herhangi bir başka unsur değil hafıza nedeniyle olduğundan emin oluyoruz.”

coffeemag
coffeemag

Kocatepe Mahallesi, Selanik Caddesi No: 39/17 06420 Çankaya / Ankara 0312 323 91 53 – 0538 406 31 40 www.coffeemag.com.tr

Henüz yorum yok

Cevap Bırakın

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır

css.php