Kahve Kalp Çarpıntısı Yapmıyor

Kaliforniya Üniversitesinde yapılan yeni bir çalışmaya göre düzenli kahve tüketimi ve kafein alımı atış hızında artışa veya çarpıntıya neden olmuyor.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) dergisinde yayınlanan “Kafeinli ürünlerin tüketimi ve kardiyak ektopi” başlıklı ve ilk defa diyetetik etkenlerin kalp atışlarında artışa neden olup olmadığını ölçen çalışmada araştırmacılar, 12 aylık bir süre zarfında devamlı kafein alımının etkilerini incelediler.

Elde ettikleri sonuçlar çerçevesinde kardiyak ektopi ve aritmi ralıatsızlıklarını engellemek amacıyla düzenli kahve tüketiminin yasaklanmasının gerekli olmadığını belirten araştırmacılar, ancak yüksek miktarda hızlı kafein alımının kalbi nasıl etkilediği üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirttiler.

Çalışma Metotları

Kardiyovasküler Sağlık Çalışması’na katılan %46’sı erkek, %54’ü kadın ve yaş ortalaması 72 olan 1388 kişiyi inceleyen araştırmacılar, katılımcıların kahve, çay ve çikolata tüketim alış­kanlıklarını inceleyip, tansiyon ve kalbin ritmi gibi ölçümler yaptılar. Çalışmaya göre katılımcıların %61 ‘i günde en az bir defa kafeinli bir ürün tüketirken, dalıa sık tüketen kişilerde ise ektopi, yani vücudun kardiyak ritminde bir bozukluk oluşmuyor. Araştırmacılar, çalışma kapsamında incelenen kafeinli ürünlerin tüketimi sonucunda gözlenebilir bir etki oluş­madığım bildirdiler.

Fazla Kalp Atışı ne gibi sorunlar yaratır?

Kaliforniya Üniversitesinde kardiyolog ve aynı üniversitenin kardiyoloji departınanmda klinik araştırma direk­törü olarak görev yapan araştırma yazarı Gregory Marcus, elde ettikleri sonuçların, içerisinde bulunduğumuz modern hayat ve beraberinde gelen yaşam tarzları için çok önemli olduğunu belirtti.

Prematüre kalp kasıl­malarının artan ölüm riski ile ilişkili olduğunu belirten araştırmacılar, uzmanların genellikle bu tür atardamar kasılmaları (PAC) ve ventriküler (PVC) kasılmaları kafein tüketimine bağ­ladıklarını, ancak bu ilişkiyi doğ­rulayan hiçbir bilimsel veri bulun­madığım söylediler. Hatta incelenen katılımcılardan elde edilen verilere göre PAC ve PVC gözlemleri ile kalıve, çay ve çikolata tüketimi arasında hiçbir ilişki bulunmamakta.

Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Kolejinin yayınlanan önerilerinde; prematüre kalp kasıl­maları yaşayan kişilerin kafein, alkol ve nikotin gibi rahatsız edici unsur­lardan kaçınmaları gerektiği belir­tilmekte. Araştırmacılar ise kafeine atfedilen bu hatalı ilişkinin, kişilerin kafeinin faydalarına ulaşmalarını engelleyerek yarardan çok zarar vereceği görüşündeler.

coffeemag
coffeemag

Kocatepe Mahallesi, Selanik Caddesi No: 39/17 06420 Çankaya / Ankara 0312 323 91 53 – 0538 406 31 40 www.coffeemag.com.tr

Henüz yorum yok

Cevap Bırakın

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır

css.php